Konden we maar in de toekomst kijken!

Iedereen is benieuwd naar de toekomst. Zeker in deze tijd waarbij het coronavirus rondwaart over de wereld, wat niet alleen gevolgen heeft voor de gezondheid maar ook de economie. We vragen ons af wat ons te wachten staat. Komende maanden en komende jaren. Experts kunnen mogelijke scenario’s schetsen, maar zeker weten hoe het zal verlopen weet niemand. De huidige mondiale aangelegenheden kunnen onzeker maken. Daarom kunnen we niet anders dan teruggaan naar het vertrouwen hebben in onszelf. Natuurlijk wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de wereld, maar intussen ons vooral blijven focussen op de facetten in ons leven waar we wel invloed op hebben.

Hulplijn inschakelen

Je persoonlijke toekomst is iets spannends, want net als die wereldlijke toekomst nog ongeschreven. En de mens is nou eenmaal nieuwsgierig van aard en zou weleens een tipje van de sluier willen kunnen lichten om een klein beetje een idee te krijgen wat hem of haar te wachten staat. Maar er is niemand die je toekomst kan voorspellen. Wel zou je bijvoorbeeld adviezen kunnen vragen van een erkende spirituele coach. Denk aan een medium, astroloog of paragnost. Binnen deze verschillende disciplines kunnen ze inzicht krijgen in wat er in je leven speelt, je karakter en mogelijkheden. Bijvoorbeeld aan de hand van je sterrenbeeld of door middel van handlezen. Zo valt er uit de lijnen op je linkerhand iets te lezen over je emoties en doelen en die op je rechterhand vertellen iets over je talenten. Als je nieuwsgierig bent naar wat mensen met bepaalde gaven jou te vertellen hebben, zou je het natuurlijk eens kunnen proberen en kijken wat het oplevert. Je kan diegene algemene of specifieke vragen stellen over je carrière of liefdesleven. Het kan interessant zijn om eens met iemand te praten die zich helemaal buiten jouw netwerk begeeft en daardoor en met behulp van zijn of haar gave een heel nieuwe blik kan werpen op wat er op het moment in jouw leven speelt.

Geen glazen bol?

Verwacht dus advies of een nieuwe kijk op de zaken, maar niet een concrete toekomstvoorspelling als je met een spirituele coach in gesprek gaat. We kennen natuurlijk allemaal wel de filmscènes waarbij er een mysterieus uitziende vrouw met een glazen bol voor zich de toekomst voorspelt. Ze beweegt haar handen iets van de bol af en om de bol heen, terwijl ze onbegrijpelijke woorden uitspreekt om haar gave en de krachten van de bol op te roepen. Er beginnen kleuren en beelden in de bol te ontstaan, wat het idee geeft dat je letterlijk gaat zien wat het personage uit de film te wachten staat. Maar dit is een illusie: zoiets kan helaas alleen in fictie. We moeten nu eenmaal leven met een onbekende toekomst, maar kunnen de kans op mooie ontwikkelingen groter maken door te vertrouwen op onszelf en ons open te stellen voor adviezen van mensen die het goed met ons voor hebben. Zoals goede vrienden of bijvoorbeeld een erkende spirituele coach die met zijn of haar gave een nieuwe blik kan werpen op je leven.

Geef een reactie